Onderwijsminister Mariëlle Paul doet geen beroep op de Compatibiliteitswet om het project Nationale Aanpak Professionalisering van leraren te lanceren voordat de onderwijsbegroting is goedgekeurd. Dat meldt ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Het project is bedoeld om de kwaliteit van leerkrachten te versterken en de aantrekkelijkheid van het beroep te vergroten. Als de onderwijsbegroting pas na 1 januari 2024 wordt goedgekeurd, kan het project volgend jaar nog niet van start. Dat is volgens de minister echter niet onoverkomelijk.

Daarom doet zij geen beroep op artikel 2.25 van de Compatibiliteitswet. Daarin staat dat dat als de begroting nog niet is vastgesteld, nieuw beleid dat nog niet in een wet is vastgelegd mag doorgaan als stopzetting ervan niet in het belang is van het Rijk.

Lees meer…

Deel dit bericht: