Om schoolbesturen en -leiders in staat te stellen de lerarentekorten het hoofd te bieden op een manier die past bij hun scholen, is structureel toereikende en adequate financiering van de rijksoverheid nodig. Dat benadrukt de Onderwijsraad in het advies Schaarste schuurt.

De raad vraagt de rijksoverheid terughoudend te zijn in het toekennen van incidentele middelen en van middelen rechtstreeks aan individuele scholen. ‘Dit gaat in tegen het streven vanuit solidariteit, gezamenlijk en duurzaam, het hoofd te bieden aan aanhoudende lerarentekorten.’ Wel is het volgens de raad verstandig om structureel extra middelen beschikbaar te stellen aan scholen die extra kwetsbaar zijn voor de lerarentekorten.

Minder lesuren

In het advies van de Onderwijsraad staat ook dat het onderwijsaanbod en de urennorm voor leerlingen kunnen worden beperkt om het lerarentekort te lenigen, eventueel in combinatie met een beperking van de landelijke einddoelen en niveaus. Hier noemt de raad de mogelijk om in het primair onderwijs een vierdaagse in te voeren.

Vermindering van de urennorm en het aanbod vergen volgens de raad dat schoolbestuurders en -leiders alsmede leraren scherpere keuzes maken. De Onderwijsraad merkt ook op dat bij een beperking van het onderwijsaanbod de maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van het onderwijs moeten worden ingedamd.

Solidariteit

Een ander punt dat de Onderwijsraad noemt, is dat onder andere schoolbesturen meer solidariteit kunnen tonen. ‘Lerarentekorten mogen niet alleen een probleem zijn van de scholen en schoolbesturen die ermee worden geconfronteerd. De raad doet een appel op alle betrokkenen om niet van dit vraagstuk weg te kijken, maar het samen op te pakken. Het vergt solidair handelen van alle scholen en afdelingen binnen een schoolbestuur, van alle schoolbesturen, alle lokale overheden in een gemeente of regio en van alle onderwijsgebieden en -regio’s.’

Lees meer…

Deel dit bericht: