Het kabinet stelt vanuit het Nationaal Groeifonds € 635 miljoen beschikbaar voor projecten op het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap. Ook is er hiervoor nog eens bijna € 1 miljard geserveerd. Het geld is bedoeld voor onder meer professionele ontwikkeling van leraren en betere onderwijshuisvesting.

Voor de Nationale Aanpak Professionalisering van Leraren is vanuit het Groeifonds € 73 miljoen vrijgemaakt. Dit is een 10-jarig traject voor primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs om de kwaliteit van leerkrachten te versterken en de aantrekkelijkheid van het beroep te vergroten. Als later uit een tussenevaluatie blijkt dat deze aanpak vruchten afwerpt, is voor dit project nog eens € 87 miljoen beschikbaar.

Het Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting kan rekenen op € 275 miljoen. Dit programma is opgezet voor betere onderwijshuisvesting en snellere en efficiëntere bouwprocessen voor basis- en middelbare scholen. Voor dit project is nog eens € 209 miljoen gereserveerd voor toekomstige plannen.

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 in totaal € 20 miljard. Het fonds is bedoeld voor eenmalige publieke investeringen in projecten die bijdragen aan duurzame economische groei.

Lees meer…

Deel dit bericht: