De Algemene Onderwijsbond (AOb) laat op een kaart zien welke scholen betaalde stages aanbieden. Dit is onderdeel van een campagne van de vakbond: de AOb wil dat alle onderwijsstagiairs een vergoeding krijgen van € 750 bruto per maand (bij 40 uur stage per week, anders naar rato). De actie is ook bedoeld om nieuwe leden te werven. Wie de kaart wil zien, moet namelijk eerst lid worden van de AOb.

Van de studenten van lerarenopleidingen en pabo’s die stage lopen in het onderwijs, krijgt 85% daar geen vergoeding voor. Dat blijkt uit onderzoek uit 2022 in opdracht van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Voor stagiairs in het onderwijs die wél een vergoeding krijgen, ligt het bedrag gemiddeld op € 621 euro per maand.

Kamer tegen hogere stagevergoeding

De Tweede Kamer heeft onlangs nog een motie voor een hogere stagevergoeding in het primair en voortgezet onderwijs verworpen. De motie was afkomstig van Sandra Beckerman van de SP. Zij drong erop aan om de stagevergoeding in primair en voortgezet onderwijs aan te laten sluiten op de stagevergoedingen die het Rijk hanteert. Dat zou erop neerkomen dat stagiairs in het onderwijs een vergoeding van € 749 per maand krijgen. Het idee is dat het zo aantrekkelijker wordt om leraar te worden. Slechts 42 Kamerleden stemden voor de motie.

Afgelopen januari lieten de demissionaire onderwijsministers nog weten, dat het niet is uit te leggen dat veel leraren in opleiding die stage lopen in het funderend onderwijs daar nog steeds geen vergoeding voor krijgen. Ze blijven er daarom bij de sociale partners op aandringen om in cao’s goede afspraken te maken over stagevergoedingen.

Verantwoordelijkheid werkgevers

In reactie op een vraag van Tweede Kamerlid Jan Paternotte van D66 benadrukten de ministers Robbert Dijkgraaf en Mariëlle Paul dat het de taak van de werkgevers is om te voorzien in stagevergoedingen. ‘We hebben daarom de sociale partners in het primair en voorgezet onderwijs al eerder opgeroepen om in de cao daarover afspraken te maken. In tijden van schreeuwende tekorten in het onderwijs is het niet uit te leggen dat zoveel studenten in het onderwijs geen stagevergoeding ontvangen. We blijven erop hameren dat de werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen’, aldus de demissionaire ministers.

Lees meer…

Deel dit bericht: