Schoolbesturen voor primair onderwijs die nog onvoldoende hebben kunnen sparen voor het buitenonderhoud van hun gebouwen, kunnen daarvoor tot en met 31 maart een eenmalige aanvullende vergoeding aanvragen. Deze financiële ondersteuningsmogelijkheid staat in het kader van de overheveling van het buitenonderhoud van de gemeenten naar de schoolbesturen.

De eenmalige aanvullende vergoeding is van toepassing op onderstaande organisaties:

  • Schoolbesturen primair onderwijs met bekostiging voor materiële instandhouding van maximaal € 750.000, met één of meer schoolgebouwen die ouder zijn dan 15 jaar. U maakt aanspraak op een vast bedrag per leerling voor elk schoolgebouw gebouwd voor 1 januari 2000.
  • Schoolbesturen primair onderwijs met bekostiging voor materiële instandhouding van meer dan € 750.000, met meer dan 70% schoolgebouwen ouder dan 40 jaar. U maakt aanspraak op een vast bedrag per leerling voor elk schoolgebouw gebouwd voor 1 januari 1975.

Voor het bepalen van het bouwjaar van het hoofdgebouw moet u uitgaan van de gegevens zoals die zijn opgenomen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen.

U kunt de aanvraag tot en met 31 maart 2015 online indienen bij DUO. U logt hiervoor in bij Entree.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: