De Regeling bekostiging WPO en WEC 2023 is gepubliceerd. Daarmee is het voor schoolbesturen in het primair onderwijs eindelijk duidelijk met welke bekostiging ze rekening kunnen houden vanaf 1 januari 2023.

Vanaf die datum is de systematiek van bekostiging vereenvoudigd. Er is dan geen verschil meer in de bekostiging wat betreft onderbouw en bovenbouw. De gemiddelde leeftijd van de leraren op een school telt niet meer mee als factor voor bekostiging en de bekostiging zal per kalenderjaar in plaats van per schooljaar worden bekostigd.

Schoolbesturen krijgen vanaf 2023 als basisbekostiging een bedrag per leerling en een bedrag per school die zowel personele als materiële bekostiging inhoudt. Dat gebeurt op grond van de leerlingtelling per school op 1 februari van het voorafgaande jaar. Per schoolsoort zijn dit de volgende bedragen:

BAOSBAOSOVSO
bedrag per leerling€ 5.801,77€ 6.685,01€ 6.791,31€ 10.291,53
bedrag per school <50 lln€ 126.340,85€ 129.859,71
bedrag per school ≥50 lln€ 146.081,88€ 149.600,74
bedrag per school <100 lln€ 85.496,32€ 80.633,58
bedrag per school ≥100 lln€ 104.095,10€ 100.345,66

Deze regeling zal in 2023 nog in ieder geval één keer worden aangepast aan de loonindexatie over 2023. Dat wordt pas na de Voorjaarsnota van het kabinet bepaald (medio juni 2023) en uiterlijk op Prinsjesdag bekendgemaakt. Na bekendmaking volgt dan de aanpassing van de Regeling bekostiging WPO en WEC.

Overgang naar nieuwe bekostigingssystematiek

Tegelijk met de regeling voor de reguliere bekostiging is de Regeling overgangsbekostiging gepubliceerd. Schoolbesturen ontvangen niet direct de nieuwe bekostiging op basis van de nieuwe Regeling bekostiging WPO en WEC 2023. Om de herverdeeleffecten op te kunnen vangen, groeit of krimpt de bekostiging voor een bestuur richting de nieuwe bekostigingsbedragen. Deze overgang duurt 3 jaren, zodat per 2026 schoolbesturen volledig over zijn op de nieuwe systematiek.

In december 2022 volgen de beschikkingen van DUO. De bekostigingstools zijn wel al door OCW en de PO-Raad hierop aangepast:

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: