Het ABP, dat de onderwijspensioenen beheert, gaat eind november beoordelen of en met hoeveel het de pensioenen kan verhogen in 2023. Zo’n verhoging is mogelijk, omdat de financiële positie van het pensioenfonds door de stijgende rente is verbeterd.

Bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen laat op de website van ABP weten dat het ‘gezien onze financiële positie, in de lijn der verwachting dat we de pensioenen in 2023 kunnen verhogen.’ Volgens Van Wijnen kijken veel deelnemers vanwege de stijgende prijzen uit naar een nieuwe verhoging van hun pensioen. Het pensioenfonds gaat nu kijken welke verhoging verantwoord is.

Dekkingsgraad gestegen, rendement gedaald

De rentestijging in het derde kwartaal van 2022 heeft invloed op zowel de dekkingsgraad van het ABP als het rendement op zijn beleggingen. De actuele dekkingsgraad steeg in dat kwartaal met 1,5 procent. Daardoor hoeft het pensioenfonds 26 miljard euro minder in kas te hebben om alle huidige en toekomstige pensioenen te kunnen betalen.

In dezelfde periode haalde het ABP een negatief rendement van 5,3 procent op zijn beleggingen, wat neerkomt op een bedrag van 25,8 miljard euro. Dat verlies op de beleggingen wordt dus goedgemaakt door de gestegen dekkingsgraad.

Lees meer

Deel dit bericht: