De ABP-pensioenen worden volgend jaar weer niet geïndexeerd. Ondanks een stijging van de dekkingsgraad ziet het ABP, dat onder meer de onderwijspensioenen beheert, hier geen ruimte voor.

Bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool van het ABP zegt dat de pensioenen in 2022 naar verwachting gelijk zullen blijven, nu de verbetering van de financiële positie van het ABP doorzet. Pensioenverlaging is onwaarschijnlijk. ‘Maar dat geldt helaas ook voor verhoging van het pensioen’, aldus Wortmann-Kool. ‘Wij begrijpen de roep om verhoging, maar de realiteit is dat de huidige regels, die voor alle fondsen gelden, daarvoor geen ruimte bieden’.  De pensioenen zijn sinds 2010 al niet meer geïndexeerd.

Beleidsdekkingsgraad nog te laag

Dat komt door de beleidsdekkingsgraad van ABP, die nog steeds te laag is. Dit getal moet volgens de huidige regels hoger zijn dan 110 procent om een gedeeltelijke verhoging van de pensioenen te kunnen doorvoeren en 123 procent voor een volledige indexatie. Weliswaar was de actuele dekkingsgraad op 30 september gestegen tot 105,3 procent, maar de beleidsdekkingsgraad ligt nu op 98,8 procent. Vorig jaar oktober was dit getal nog maar 87 procent en werd zelfs gevreesd voor verlaging van de pensioenen. Dat is niet aan de orde geweest, doordat de dekkingsgraad vanaf november 2020 langzaam ging stijgen door beter rendement op beleggingen.

Ook andere grote pensioenfondsen, zoals PFZW voor zorgpersoneel, gaan nog niet indexeren, meldt De Telegraaf.

Meer informatie over het ABP

Deel dit bericht: