In Bestuur en management, HRM beleid, Kwaliteit en excellentie, Nieuws, Politiek, Tweede kamer

Universitaire lerarenopleidingen worden flexibeler ingericht en gaan studenten beter voorbereiden op het werk voor de klas.

Op voorstel van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) maakt minister Jet Bussemaker van OCW de vernieuwing van de masteropleidingen mogelijk. Ze neemt daartoe voorstellen van de VSNU integraal over.

VSNU-voorzitter Karl Dittrich verwacht dat meer studenten voor een lerarenopleiding kiezen en dat de opleiding beter aansluit bij hun verwachtingen. ‘We zijn dan ook blij met de steun van de minister’, aldus Dittrich.

Met de maatregelen, die al volgend studiejaar ingaan, worden tweejarige educatieve masteropleidingen de hoofdroute naar het academisch geschoolde leraarschap. Voor het leraarschap wordt daarmee een tweede scriptie overbodig en ontstaat meer ruimte voor het opdoen van praktijkervaring.

Universiteiten gaan daarnaast experimenteren met academische postgraduate lerarenopleidingen voor studenten die al een vakmaster op zak hebben en alsnog besluiten leraar te willen worden.

Lees meer…

Delen