Stichting Onderwijsgeschillen heeft voorstellen tot verbetering van de juridische toegankelijkheid tot de Landelijke Commissie voor Geschillen Wet medezeggenschap op scholen (LCG WMS) gepubliceerd.

De voorstellen vloeien voort uit een onderzoek dat is uitgevoerd door Joke Sperling. Zij is voormalig lid van de LCG WMS en auteur van het handboek De wet medezeggenschap op scholen toegelicht. De advocaten Nicole Niessen en Dik Berkhout schreven beiden een reflectie op haar onderzoek.

De voorstellen hebben onder andere betrekking op de wettelijke vereisten waaraan een verzoeker moet voldoen om een inhoudelijk oordeel van de commissie te krijgen. Ook boog Sperling zich over de vraag of herinvoering van het interpretatieverschil en verruiming van de procespartijen de toegankelijkheid kunnen verbeteren.

Lees meer…

Deel dit bericht: