In Bedrijfsvoering, Bekostiging, Bestuur en management, Financiën, HRM beleid, Kwaliteit en excellentie, Nieuws

Van de achterban van de VO-raad steunt ruim 80 procent het onderhandelingsakkoord over continuering van de cao voor het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion.

De CAO A&O-Fonds VO zal door de VO-raad worden ondertekend en heeft een looptijd van drie jaar. Het onderhandelaarsakkoord behelst een voortzetting van de huidige afspraken en brengt derhalve geen inhoudelijke wijzigingen met zich mee.

Lees meer…

Delen