Achterban VO-raad akkoord met cao Voion

Van de achterban van de VO-raad steunt ruim 80 procent het onderhandelingsakkoord over continuering van de cao voor het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion.

De CAO A&O-Fonds VO zal door de VO-raad worden ondertekend en heeft een looptijd van drie jaar. Het onderhandelaarsakkoord behelst een voortzetting van de huidige afspraken en brengt derhalve geen inhoudelijke wijzigingen met zich mee.

Lees meer…