De sociale partners hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over de cao voor het primair onderwijs. Hierin is een structurele loonsverhoging van 4,75% opgenomen.

Ook zijn er afspraken gemaakt over betaald ouderschapsverlof en is invulling gegeven aan de professionaliseringmiddelen voor leraren die al waren vastgelegd in het Onderwijsakkoord. Verder staat in het onderhandelaarsakkoord dat er een eenmalige uitkering komt van 500 euro bij een volledige aanstelling.

De sociale partners melden dat de cao-afspraken ervoor zorgen dat er geen nieuwe loonkloof ontstaat tussen het primair en voortgezet onderwijs.

De voorgestelde nieuwe cao voor het primair onderwijs heeft een looptijd van 1 juni 2022 tot 1 mei 2023.

Ga naar het onderhandelaarsakkoord

Deel dit bericht: