Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de nieuwe achterstandsscores per basisschoolvestiging gepubliceerd. Het gaat om de geaggregeerde onderwijsscores per 1 oktober 2020.

In het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid, dat in 2019 van kracht is geworden, maakt het ministerie van OCW gebruik van de onderwijsachterstandenindicator van het CBS. Dat kan door met de indicator de onderwijsscores per leerling te berekenen en die met een bepaalde formule op te tellen tot achterstandsscores per basisschoolvestiging. Deze scores drukken de verwachte onderwijsachterstand op scholen uit, op basis waarvan OCW het onderwijsachterstandenbudget verdeelt.

De tabellen van het CBS geven de achterstandsscores per basisschoolvestiging op 1 oktober 2020, inclusief een uitsplitsing naar onderbouw en bovenbouw.

Jaarlijkse monitor

Om de onderwijsachterstandenindicator actueel te houden, wil OCW deze indicator periodiek evalueren. Hierdoor kunnen nieuwe ontwikkelingen worden meegenomen. Als input voor deze periodieke evaluatie is het wenselijk om jaarlijks de werking van de indicator te monitoren, meldt het CBS.

Deel dit bericht: