Het kabinet maakt voor de komende jaren 11 miljoen euro vrij voor het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Dit programma richt zich onder andere op het onderwijs.

Onderdeel van het actieprogramma is dat mensen die in het onderwijs werken moeten leren hoe zij seksualiteit bespreekbaar kunnen maken in de klas. Een ander punt is dat sekschatting van kinderen onder de 16 jaar strafbaar wordt, zowel off- als online.

Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf en zijn collega Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die het actieprogramma hebben gepresenteerd, melden verder dat organisaties hun processen voor preventie, signalering en opvolging op orde moeten hebben. Zij moeten werken aan een sociaal veilige (werk)cultuur en kijken wat daarvoor nodig is. Dat geldt ook voor scholen. De rijksoverheid kan hierbij ondersteuning bieden.

Het actieprogramma is tot stand gekomen onder regie van regeringscommissaris Mariëtte Hamer, die tevens voorzitter is van het algemeen bestuur van het openbaar onderwijs in Rotterdam.

Lees meer…

In magazine Naar School van VOS/ABB verscheen in juli 2022 een interview met Mariëtte Hamer over haar rol als regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

Deel dit bericht: