Het kabinet is aan zet om op scholen betere seksuele vorming mogelijk te maken. Dat staat in een manifest van kenniscentrum Rutgers en 37 jongeren- en maatschappelijke organisaties. Het manifest is overhandigd aan onderwijsminister Dennis Wiersma en regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld Mariëtte Hamer.

Aanleiding voor het opstellen van het manifest zijn recente gebeurtenissen rond seksuele grensoverschrijding, zoals de affaire rond het RTL4-programma The voice of Holland. Deze gebeurtenissen laten volgens de opstellers van het manifest zien hoe belangrijk het is dat jongeren leren elkaars wensen en grenzen te respecteren.

Het kabinet is volgens de opstellers aan zet op de volgende punten:

  1. Verbeteren en concretiseren van kerndoelen
  2. Opnemen van relaties en seksualiteit in de eindtermen
  3. Extra impuls voor het mbo
  4. Zet in op effectieve lesmethoden
  5. Betere instrumenten voor implementatie en toetsing sociale veiligheid
  6. Investeren in deskundigheidsbevordering, opleidingen, bij- en nascholing

Manifest downloaden

Deel dit bericht: