De rekeninstrumenten voor het maken van een meerjarenbegroting (MJB) in de VOS/ABB-Toolbox zijn aangepast met de nieuwe bedragen. Er zijn ook nieuwe instrumenten geplaatst: MJB-bestuur en een vergelijkend instrument.

De personele bekostiging is iets verhoogd in de nieuwe Regeling bekostiging personeel PO 2014-2015, die recent is gepubliceerd. De nieuwe bedragen zijn nu verwerkt in de MJB-instrumenten geld en fpe voor de basisschool en het speciaal basisonderwijs in de Toolbox.

Nieuw is het model waarmee u de personele bekostiging uit de beschikking van 23 maart 2014 kan vergelijken met die uit de nieuwe regeling. Ook staat er een nieuw instrument voor het maken van een meerjarenbegroting voor het bestuur. Zowel in de map basisschool als in de map speciaal basisonderwijs vindt u een toelichting op de MJB-modellen.

 

 

Deel dit bericht: