Student bestuurskunde Lev van Laake van de Universiteit Leiden doet voor VOS/ABB een adviesonderzoek naar lobby-activiteiten op het gebied van algemene acceptatieplicht in het funderend onderwijs. 

Van Laake heeft binnen bestuurskunde gekozen voor de afstudeerrichting beleid, bestuur en organisatie (bbo). Zijn onderzoek staat in het kader van zijn stage bij VOS/ABB. Hij wordt begeleid door mr. Ronald Bloemers, politiek adviseur van VOS/ABB.

Op basis van zijn onderzoek wil Van Laake een advies opstellen over de manier waarop VOS/ABB als landelijke belangenbehartiger van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs haar politieke lobby voor algemene acceptatieplicht kan optimaliseren. Bij het adviesonderzoek zal hij onder andere het wetsvoorstel voor algemene acceptatieplicht van voormalig PvdA-leider Lodewijk Asscher betrekken.

Maatschappelijk belang

Van Laake raakte in contact met VOS/ABB toen hij voor zijn studie Bloemers interviewde over maatschappelijk verantwoord lobbyen. ‘Bij lobbyisten denk je vaak aan commerciële bedrijven en minder snel aan maatschappelijke organisaties. Maar juist het lobbyen door organisaties als VOS/ABB vind ik interessant. Daarbij komt dat ik heel duidelijk de meerwaarde zie van de openbare en algemeen toegankelijke scholen, omdat die openstaan voor iedereen en uitgaan van gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. Deze kernwaarden kunnen volgens mij helpen om mensen dichter bij elkaar te brengen.’

Deel dit bericht: