Student bestuurskunde Lev van Laake heeft het afgelopen halfjaar stage gelopen bij VOS/ABB. Hij zegt tijdens zijn stage ‘vooral veel bestuurlijke poeha’ te zijn tegengekomen. ‘Vaak miste ik het centraal stellen van het kind’.

Van Laake vertelt in het voorjaarsnummer van het VOS/ABB-magazine Naar School dat op de middelbare school de motivatie niet makkelijk uit hemzelf kwam. ‘Die kwam voor mij van een geschiedenisdocent die vol passie voor de klas stond en ook van mijn docent Engels die meer vertrouwen had in wat ik kon dan ikzelf. Nu ik daarop terugkijk, waardeer ik vooral die momenten waarin de leerling-docentrelatie echt tot zijn recht kwam. Elke leerling verdient die momenten, omdat je daardoor op je potentie wordt aangesproken.’

Leraren de ruimte geven

Tot zijn verbazing kwam hij het afgelopen halfjaar in zijn stage vooral veel bestuurlijke poeha tegen en afspraken over wie waar zeggenschap over heeft of wie waarvoor geld krijgt. ‘Vaak miste ik het centraal stellen van het kind’, aldus Van Laake. Het is van belang, benadrukt hij, ‘dat leraren de ruimte krijgen om dat stukje extra te bieden, dat volgens mij standaard zou moeten zijn’.

Hij beseft dat dit moeilijk is vanwege het lerarentekort. Wat ook meespeelt, is dat basale zaken zoals huisvesting en de materiële bekostiging niet op orde zijn. ‘Je verzint het niet, maar de materiële bekostiging is onder andere nog gebaseerd op krijtborden. Dat is echt iets uit een vorig leven! Dit soort zaken werken door op de leraren, die nog minder tijd hebben om goed les te geven. Mijn vraag is: waar staat de leerling in dit verhaal?’

Lees het interview met Lev van Laake.

U kunt ook zijn stagerapport downloaden.

Deel dit bericht: