In Bestuur en management, Kwaliteit en excellentie, Nieuws, Politiek, Toezicht, Toezicht inspectie, Tweede kamer

Schoolbesturen zijn en blijven verantwoordelijk voor een deugdelijke afname van de centrale schriftelijke en praktische examens (CSPE’s) in de basis-, kaderberoepsgerichte en gemengde leerwegen van het vmbo.

Dat benadrukt demissionair staatssecretaris Sander Dekker van OCW naar aanleiding van een recent inspectierapport waarin staat dat de afname van de CSPE’s weliswaar fors is verbeterd, maar dat nog niet alles goed gaat.

Afname examens verbeterd

Het rapport laat volgens Dekker zien dat er tussen 2013 en 2016 ‘een forse stap is gezet in de verbetering van de kwaliteit’. Hij heeft afspraken gemaakt met onder andere de VO-raad om tot een verdere verbetering te komen, maar dat is volgens hem niet genoeg.

‘Het is ook noodzakelijk dat scholen zelf toezien op de naleving van die afspraken. Schoolbesturen dragen hiervoor de verantwoordelijkheid. De inspectie blijft schoolbesturen hierop aanspreken binnen het reguliere toezicht’, aldus Dekker.

In 2018 zal de Inspectie van het Onderwijs wederom onderzoek verrichten naar de afnamecondities van de CSPE’s.

Lees meer…

Delen