De PO-Raad en VO-raad hebben met uitgeverijen afspraken gemaakt over de manier waarop zij met privacygevoelige gegevens van leerlingen omgaan.

In november vorig jaar kwam RTL Nieuws met het bericht dat scholen voor het gebruik van digitaal lesmateriaal privacygevoelige gegevens aan uitgevers moesten afstaan om kinderen blijvend toegang te geven tot lesprogramma’s per computer. Dit bericht leidde in de onderwijswereld en in de politiek tot verontruste reacties.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW schreef vervolgens in december in een brief aan de Tweede Kamer dat er afspraken zouden worden gemaakt ’tussen scholen en aanbieders over de rol en verantwoordelijkheden van partijen en over de gegevens waarover die partijen mogen beschikken’.

Hij kondigde aan dat in maart een convenant het licht zou zien. Met een vertraging van ongeveer twee maanden is dat convenant er nu, maar de leden van de PO-Raad en VO-raad moeten het nog wel goedkeuren. Dat zal waarschijnlijk in juni gebeuren.

School heeft regie

De VO-raad meldt dat in het convenant de Wet bescherming persoonsgegevens is vertaald naar de onderwijspraktijk. Met het bijbehorende Model Bewerkersovereenkomst kunnen scholen en de PO-Raad en VO-raad afspraken maken met uitgevers als ze bijvoorbeeld nieuw digitaal leermateriaal van een uitgever willen kopen. Dit model is opgesteld met hulp van in privacy gespecialiseerde juristen.

Volgens de VO-raad staat bij de afspraken voorop dat de school de regie heeft. ‘De school is verantwoordelijk voor de zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van de leerlingen en de communicatie naar ouders. Hierbij hoort ook het maken van goede afspraken met leveranciers’, aldus de sectororganisatie.

Lees meer…

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: