Veel schoolleiders, leraren en ouders beschouwen digitaal afstandsonderwijs niet als een verrijking van het onderwijs, terwijl het dat wel degelijk kan zijn. Dat staat in het onderzoeksrapport Digitaal afstandsonderwijs in het primair onderwijs.

De onderzoekers wijzen erop dat de kritische houding van schoolleiders, leraren en ouders contrasteert met de uitkomsten van internationale studies naar digitaal afstandsonderwijs. Daaruit blijkt dat in sommige gevallen dat digitaal afstandsonderwijs beter is dan klassikaal onderwijs. ‘Ook op de weinige scholen in Nederland waar digitaal afstandsonderwijs structureel wordt ingezet, is men positief over de resultaten’, zo staat in het rapport.

Daarin staat ook dat mensen uit het onderwijs die niet negatief staan ten opzichte van digitaal afstandsonderwijs, vooral mogelijkheden zien voor leerlingen die langdurig ziek zijn. Daarnaast wordt het gezien als instrument om het effect van het lerarentekort te verminderen.

Aanbevelingen

In het rapport staan de volgende aanbevelingen om van digitaal afstandsonderwijs een succes te maken:

  • Overweeg een pilotproject om na te gaan of, hoe en onder welke voorwaarden digitaal afstandsonderwijs een verantwoorde uitbreiding kan zijn van het reguliere onderwijs.
  • Zorg er bij de keuze voor digitaal afstandsonderwijs voor dat duidelijk is welke doelen hiermee worden nagestreefd en hoe deze kunnen worden gerealiseerd.
  • Zorg er bij de inzet van digitaal afstandsonderwijs voor dat onderwijsgevenden voldoende kennis hebben van en voorbereid zijn op het verzorgen van dit onderwijs.
  • Zorg er bij de inzet van digitaal afstandsonderwijs voor dat de technologische infrastructuur en ICT-ondersteuning voldoende zijn om dit onderwijs te faciliteren en de leraar te ondersteunen.
  • Start vroeg met het aanleren van vaardigheden in zelfregulerend leren bij leerlingen en bouw dit in de loop van de basisschoolperiode verder uit.
  • Pas het digitaal afstandsonderwijs aan op de onderwijsbehoeften en vaardigheden van de leerlingen. Houd er ook rekening mee dat voor sommige leerlingen afstandsonderwijs geen optie is.
  • Zorg er bij de inzet van digitaal afstandsonderwijs voor dat de vorderingen van de leerlingen gemonitord worden en dat het onderwijsaanbod daarop wordt aangepast.
  • Houd bij de invoering van digitaal afstandsonderwijs rekening met de ouders en bied hun zo nodig ondersteuning aan.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW. Aanleiding tot de onderzoeksopdracht was het verzoek van de Tweede Kamer om een afwegingskader voor online en fysiek onderwijs.

Lees meer…

Deel dit bericht: