Docenten die een bevoegdheid hebben voor het voortgezet onderwijs kunnen hun vak ook gaan geven in het basisonderwijs. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Sander Dekker van OCW. Invoering staat gepland op 1 augustus 2016.

De gedachte hierachter is dat op deze manier talenten op jonge leeftijd al in contact komen met bijvoorbeeld natuurkunde. Leerlingen op de basisschool zouden zo beter voorbereid zijn op de overstap naar het voortgezet onderwijs.

Op dit moment is het al voor een aantal vakken mogelijk om een leraar uit het voortgezet onderwijs zelfstandig les te laten geven op de basisschool. Het gaat dan om vreemde talen en enkele creatieve vakken, zoals muziek en handvaardigheid.

Een duidelijke reden voor deze beperking is er volgens Dekker niet. Daarom wordt het ook voor andere vakken mogelijk. Dan gaat het onder meer om aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer, wiskunde en natuurkunde.