‘Met het oog op onze pluriforme identiteit waarin alle levensbeschouwingen gelijkwaardig zijn, zou een stilteruimte op school niet misstaan. Voor de moslim met zijn koran, maar ook voor de hipster die wil mediteren.’ Dat zegt Eline Bakker, adviseur Identiteit bij VOS/ABB, in NRC.

In de krant staat dit artikel over de behoefte aan gebedsruimten in scholen. Die behoefte leeft met name onder islamitische leerlingen. Zij willen onder schooltijd de mogelijkheid hebben om te bidden. Zoals de krant het beschrijft, blijken sommige middelbare scholen hiermee te worstelen, omdat ze bang zijn dat er in school ‘mini-moskeetjes’ ontstaan.

Advies VOS/ABB

De uitspraak van Eline Bakker in NRC over ‘de moslim met zijn koran’ en ‘de hipster die wil mediteren’ sluit aan bij een eerder gegeven advies van VOS/ABB over gebedsruimten in scholen. In dit advies refereren wij aan het oordeel van de Commissie gelijke behandeling (Cgb) uit 2000 over een kwestie op het openbare Caland Lyceum in Amsterdam. De Cgb (die in 2010 is opgegaan in het College voor de Rechten van de Mens) oordeelde toen dat een openbare school geen gebedsruimte ter beschikking hoeft te stellen.

Wij verwijzen in ons advies echter ook naar artikel 2.3 van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO), waarin staat dat het openbaar onderwijs bijdraagt aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving. ‘Daarbij wordt de betekenis van de verscheidenheid van deze waarden onderkend. Openbaar voortgezet onderwijs wordt zo gegeven dat ieders godsdienst of levensovertuiging wordt geëerbiedigd’, zo vermeldt het artikel.

Algemene stilteruimte

Op basis hiervan vindt VOS/ABB dat het vanuit het karakter van het openbaar onderwijs niet zou misstaan om op enige wijze gehoor te geven aan het verzoek om een gebedsruimte. Bijvoorbeeld door het aanwijzen/inrichten van een algemene stilteruimte die door alle leerlingen en personeelsleden (ongeacht levensovertuiging of godsdienst) te gebruiken is voor een moment van bezinning.

Door te kiezen voor een algemene stilteruimte laat de openbare school geen voorkeur blijken ten opzichte van een specifieke godsdienst of levensovertuiging, wat in lijn is met de uitgangspunten en de kernwaarden van het openbaar onderwijs (gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting).

Team Identiteit

Dit is nadrukkelijk een advies van VOS/ABB, dus niet een gebod. Een verzoek om een gebedsruimte is een kwestie die de openbare school in goed overleg met de betrokkenen kan bespreken. VOS/ABB kan altijd met u meedenken! Daarvoor kunt u het Team Identiteit van VOS/ABB benaderen via identiteit@vosabb.nl.

Deel dit bericht: