De schoolbesturen in Amsterdam vinden dat de scholen zelf kunnen uitmaken hoe ze met Zwarte Piet omgaan.

In een korte notitie van de koepel van Amsterdamse schoolbesturen voor primair onderwijs staat dat scholen met de manier waarop ze het sinterklaasfeest vieren niemand mogen kwetsen. De vorm van het feest moet ook altijd tot stand komen in overleg met ouders, leraren en directie.¬†‘De figuur van Zwarte Piet is een vermomming met allerlei verschillende verschijningsvormen die voor niemand als discriminerend mag worden ervaren’, zo staat in de notitie.

Utrecht, Rotterdam, Den Haag

Eerder besloot het bestuur voor openbaar primair onderwijs in Utrecht dat Zwarte Piet niet meer welkom is. SPO Utrecht schrijft dat er in openbare scholen geen discriminatie mag plaatsvinden op grond van levensovertuiging, etnische afkomst, sekse, geaardheid, politieke overtuiging, uiterlijk of andere kenmerken.

In Rotterdam adviseerde het bestuur openbaar onderwijs de scholen om niet meer te kiezen voor de klassieke Zwarte Piet, omdat die als discriminerend kan worden ervaren. De schoolbesturen in Den Haag kwamen eerder met een vergelijkbaar advies.

VOS/ABB heeft begin vorige maand een advies gepubliceerd voor een ontspannen en respectvol sinterklaasfeest.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl