Onderwijsminister Dennis Wiersma zegt dat hij geen signalen binnenkrijgt dat angst onder leraren om besmet te raken met het coronavirus voor hen reden zou kunnen zijn om het onderwijs te verlaten. Dat zegt de minister in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer.

Hij wijst er in dit kader op dat werknemers in het onderwijs die vanwege het coronavirus niet op school willen werken, dit moeten aangeven. ‘Schoolbestuur en leraar bespreken samen wat de mogelijkheden voor het werk zijn. In de protocollen voor het primair en voortgezet onderwijs staat wat zij kunnen afspreken’, aldus de minister.

Hij meldt ook geen signalen binnen te krijgen als zou het verzorgen van online afstandsonderwijs een reden voor leraren zijn om hun heil buiten het onderwijs te zoeken.

Lees meer…

Deel dit bericht: