Onderwijsminister Dennis Wiersma is positief over het idee om het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) te verlengen. Dat heeft hij gezegd in het vragenuurtje in de Tweede Kamer.

Het NPO is bedoeld om leerachterstanden door de sluiting van scholen tijdens de coronapandemie in te halen. In februari 2021 werd bekend dat voor de periode 2021-2023 een extra bedrag van 8,5 miljard euro beschikbaar kwam. Van dat bedrag is in totaal 5,8 miljard euro bestemd voor het primair en voortgezet onderwijs.

De basisscholen ontvangen dit schooljaar gemiddeld 180.000 euro per school extra. De middelbare scholen kunnen rekenen op gemiddeld ruim 1,3 miljoen euro extra per school. Als scholen veel leerlingen hebben met minder kansen, dan krijgen die scholen verhoudingsgewijs meer geld.

Het probleem is dat veel scholen niet al het geld binnen de gestelde termijn kunnen besteden, bijvoorbeeld doordat ze onvoldoende personeel kunnen aantrekken om de corona-leerachterstanden weg te werken. Ze willen daarom dat de looptijd van het NPO wordt verlengd, het liefst met twee jaar. Minister Wiersma heeft nu in de Tweede Kamer laten weten daar wel oren naar te hebben. Naar verwachting wordt binnen twee weken meer duidelijk.

Wiersma zei in het vragenuurtje ook dat hij er alles aan doet om het onderwijs door te laten gaan, ondanks het feit dat veel leerlingen en leraren nu niet naar school kunnen vanwege corona. Hij stelde dat het kabinet helpt waar het kan, met onder meer zelftesten, soepelere quarantaineregels en maatregelen om de ventilatie in klaslokalen te verbeteren.

Deel dit bericht: