Antisemitisme hoort niet thuis in onze samenleving en dus ook niet op school, net als pesten, discriminatie en racisme. Dit benadrukt onderwijsminister Mariëlle Paul in antwoord op Kamervragen.

Tweede Kamerlid Roelof Bisschop van de SGP had bij de minister aan de bel getrokken na berichten over joodse leerlingen die van school wisselen vanwege antisemitische incidenten. De minister benadrukt in dit kader dat alle leerlingen zich altijd vrij en veilig moeten voelen en dat scholen daarvoor zorg moeten dragen.

Paul wijst er in haar antwoorden ook op dat leerlingen en/of hun ouders zich kunnen wenden tot de vertrouwenspersoon van de school of tot de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs als ze antisemitisch of ander onacceptabel gedrag ervaren. ‘De inspectie analyseert signalen die zij binnenkrijgt en neemt, indien nodig, contact op met de betreffende school’, aldus de minister. Ook wijst zij erop dat scholen voor ondersteuning terecht kunnen bij stichting School en Veiligheid.

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) meldde onlangs dat sinds de moordpartij en ontvoering van gijzelaars door de Palestijnse terreurorganisatie Hamas en de daaropvolgende inval van het Israëlische leger in de Gazastrook het aantal antisemitische incidenten op scholen sterk is gestegen.

Lees meer…

Deel dit bericht: