Het aantal antisemitische incidenten op of rond scholen lag vorig jaar op 11. In het jaar daarvoor waren het er 12, terwijl dit aantal in 2017 op 17 lag. Dat staat in de Monitor antisemitische incidenten 2019 van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI).

De meeste incidenten op en rond scholen vinden volgens het CIDI plaats in de context van pesterijen die over een langere periode plaatsvinden. ‘Uit gesprekken met ouders en scholen blijkt dat scholen soms huiverig zijn om een racistisch of antisemitisch aspect aan te pakken’. zo staat in de monitor.

Als naar het totale aantal antisemitische incidenten wordt gekeken, dan was in 2019 sprake van 182 incidenten (exclusief online antisemitisme). Dat was het hoogste aantal sinds het CIDI de jaarlijkse monitor opstelt. Ten opzichte van 2018 was er vorig jaar sprake van een toename van 35 procent.

Holocaust-educatie

Het CIDI adviseert ouders om discriminatie en uitsluiting altijd bij de schoolleiding ter sprake te brengen. Soms doet het CIDI dit zelf, maar slechts op verzoek van melders. Speciaal voor docenten heeft het kenniscentrum de website www.holocausteducatie.nl opgezet.

Lees meer…

In magazine Naar School! van VOS/ABB stond in juni vorig jaar een artikel over de aanpak van antisemitisme op scholen. U kunt het artikel online lezen:

Antisemitisme aanpakken. Hoe doe je dat?

Deel dit bericht: