AOb mobiliseert MR’s in zoektocht naar geld voor banen

De Algemene Onderwijsbond (AOb) roept medezeggenschapsraden op aan hun schoolbesturen te vragen waaraan die het geld voor extra banen hebben besteed.

De investering werd door het kabinet gekoppeld aan 3000 extra banen voor docenten, maar tegelijkertijd werd afgesproken dat de 150 miljoen euro zou worden toegevoegd aan de lumpsumfinanciering. Dat betekent dat de schoolbesturen kunnen bepalen wat zij met het geld doen, zo benadrukte staatssecretaris Sander Dekker van OCW onlangs in de Tweede Kamer.

Hij zei toen ook ervan overtuigd te zijn dat het geld door de schoolbesturen goed is besteed. Hij wees erop dat er meer dan 8000 scholen zijn en dat het dus niet zo is dat met de investering van 150 miljoen euro er op alle scholen extra docenten kunnen zijn aangesteld.

Waar is het geld gebleven?
De AOb neemt hier geen genoegen mee. Daarom roept de bond de medezeggenschapsraden op ‘na te gaan waar het geld is gebleven’. Om de MR’s op gang te helpen, heeft de bond een interactieve kaart gemaakt, waarop staat hoeveel extra geld elk schoolbestuur voor werkgelegenheid heeft gekregen.

Lees meer…