Arie Slob van de ChristenUnie wordt in het nieuwe kabinet de minister die over het primair en voortgezet onderwijs gaat. Hij heeft eerder gezegd dat openbare scholen naast de evolutietheorie ook het christelijke scheppingsverhaal moeten onderwijzen.

Slob heeft onderwijservaring. Van 1985 tot 1996 was hij docent geschiedenis en maatschappijleer aan het gereformeerde Greijdanus College in Zwolle. In de jaren 1986-1987 doceerde hij aan de gereformeerde scholengemeenschap Guido de Brès in Amersfoort. In 2002 was hij directeur van administratiekantoor Concent.

Slob wil scheppingsverhaal

Volgens de nieuwssite Nu.nl wil Slob dat openbare scholen naast de evolutietheorie van Darwin ook het Bijbelse scheppingsverhaal onderwijzen. ‘Er zijn meer opvattingen over het begin van deze aarde dan alleen maar die ene die nu toevallig zwart op wit in de lesboeken wordt afgedrukt’, zou Slob in 2009 hebben gezegd in een vraaggesprek met Nu.nl.

Van Engelshoven de baas

Er komen in het nieuwe kabinet twee OCW-ministers. Ingrid van Engelshoven van D66 wordt de andere onderwijsminister. Zij gaat over het hoger onderwijs.

Van Engelshoven wordt minister van OCW , terwijl Slob minister voor OCW wordt. Het verschil tussen van en voor betekent dat Van Engelshoven de ‘echte’ minister is en dat het ministerschap van Slob qua status overeenkomt met het staatssecretarisschap van Sander Dekker in het tweede kabinet-Rutte.

Dit politiek-bestuurlijke nuanceverschil is niet geheel onbelangrijk. Het duidt erop dat ook voor het nieuwe kabinet het primair en voortgezet onderwijs een lagere status hebben dan het hoger onderwijs, dat immers onder de ‘echte’ minister ressorteert die de baas is op het departement.

Deel dit bericht: