In Bedrijfsvoering, Bekostiging, Bestuur en management, Financiën, HRM beleid, Nieuws, Politiek, Tweede kamer

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verwacht niet dat de Wet werk en zekerheid (WWZ) zal leiden tot problemen bij de tijdelijke vervanging van leerkrachten. Hij zegt dat mede namens staatssecretaris Sander Dekker van OCW in antwoord op Kamervragen van de VVD.

De VVD-Kamerleden Karin Straus en Anne Mulder wilden van Asscher en Dekker weten of die het eens zijn met de conclusie dat de nieuwe verplichting om na drie flexibele contracten een werknemer in vaste dienst te nemen zou kunnen leiden tot grote problemen rond (tijdelijke) vervangingen. Asscher reageert ontkennend. Er blijven volgens hem voldoende mogelijkheden om flexibiliteit te organiseren:

  • Via interne flexibiliteit, door gebruik te maken van de eigen parttime docenten of die van een andere school;
  • Via vervangingspools, waarmee zekerheid en flexibiliteit kunnen worden gecombineerd. Veel scholen in het primair onderwijs hebben zo al flexibiliteit georganiseerd.

In de WWZ zijn ook bepalingen opgenomen, zo benadrukt Asscher, die meer flexibiliteit mogelijk maken:

  • De afwijkingsmogelijkheid van de ketenbepaling bij cao van zes contracten in vier jaar. Dit is mogelijk als het werken met tijdelijke contracten gegeven de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering noodzakelijk is;
  • Gebruik oproepcontracten. Volgens de WWZ kan de loondoorbetalingverplichting (net als nu) worden uitgesloten voor de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst. Daarna is uitsluiting van de loondoorbetalingverplichting nog mogelijk voor bij cao te bepalen functies, indien de werkzaamheden in die functies incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen. Dit is bijvoorbeeld voor het verrichten van piekwerkzaamheden en voor vervanging in het geval van ziekte.
  • Gebruik van min/max-contracten, waarin de minimale en maximale omvang aan ziekteverzuim per bijvoorbeeld maand of jaar het uitgangspunt voor het contract is, zodat alle benodigde vervanging kan worden ingevuld.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Delen