Voormalig Tweede Kamerlid Karin Straus (VVD) wordt voorzitter van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). Ze volgt Petra van Haren op.

Straus zat van 2010 tot 2017 in de Tweede Kamer. Vanaf 2012 was ze namens de liberalen woordvoerder voor- en vroegschoolse educatie, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

Het oud-VVD-Kamerlid is nu senior consultant bij Rieken & Oomen, een adviesbureau in Maastricht en Utrecht dat zich bezighoudt met werving en selectie. Daarnaast zit ze in de raad van toezicht van het Zuid-Limburgse schoolbestuur MOVARE. Ze zit ook in de raad van commissarissen van de Rabobank Roermond-Echt.

Openbaar onderwijs

VOS/ABB kent Straus onder andere van haar steun voor een ouderinitiatief voor openbaar onderwijs in de gemeente Peel en Maas. In 2014 benadrukte zij als VVD-Kamerlid dat het belangrijk is dat overal in Nederland ouders moeten kunnen kiezen voor openbaar onderwijs. Het initiatief in Peel en Maas werd begeleid door VOS/ABB.

In 2015 schreef Straus in haar initiatiefnota Krimp in het voortgezet onderwijs – van kramp naar kans dat het haar uitgangspunt is dat er goed onderwijs moet zijn voor álle kinderen. Dit sluit aan bij de missie van VOS/ABB, die dit ook in krimpsituaties benadrukt vanuit de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

Straus is de opvolger van Petra van Haren die per 1 januari na acht jaar voorzitterschap van de schoolleidersvakbond aan de slag gaat bij de European School Heads Association (ESHA), waarbij de AVS is aangesloten.

Lees meer…

Deel dit bericht: