Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) zoekt drie basisscholen voor een pilot op het gebied van sociale veiligheid. gezocht voor pilot sociale veiligheid.

De pilot is gericht op het ontwikkelen van een visie en de vertaling van die visie naar concreet beleid. Daarbij staat de volgende vragen centraal:

  • Hoe kan de school komen tot een aansprekende en bindende visie wat betreft sociale veiligheid?
  • Welke ingrediënten heeft die visie nodig, gebaseerd op beschikbare praktijkkennis, wetenschappelijke inzichten en ervaring van leerlingen en hun ouders?
  • Hoe kan de school ouders betrekken bij de uitwerking van die visie?

Lees meer…

Deel dit bericht: