De leervertraging die is opgelopen tijdens de coronacrisis is ingehaald voor begrijpend lezen, maar voor spelling en rekenen-wiskunde is de leergroei lager dan vóór de crisis. Dat meldt het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO), dat vier factsheets heeft gepubliceerd over de gevolgen van de coronacrisis op het primair onderwijs.

Begrijpend lezen lijkt terug op het niveau van voor de crisis. ‘Er is geen significante vertraging meer, terwijl na één jaar COVID-19-crisis de vertraging in leergroei op dit domein het hoogst was’, aldus het NCO. De leervertraging voor spelling leek vorig jaar ingelopen, maar er is nu toch weer vertraging. Dat geldt ook voor rekenen-wiskunde. Verder meldt het NCO dat leerlingen met laag- of gemiddeld opgeleide ouders nog steeds het hardst worden geraakt.

Lees meer…

Deel dit bericht: