Alle docenten krijgen een persoonlijk opleidingsbudget. Dat bevestigt het ministerie van OCW in het kader van de begroting voor 2015 die minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën op Prinsjesdag heeft gepresenteerd. Een ander belangrijk punt is dat de nullijn voor het onderwijspersoneel verdwijnt. De onderwijssalarissen groeien weer mee met de marktontwikkelingen.

De mededeling over het persoonlijk opleidingsbudget voor alle docenten volgt op een recente brief van minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer. Daarin stond dat in het primair onderwijs leraren op basis van de recente cao een individueel recht op 2 klokuren per werkweek en 500 euro persoonlijk budget per fte per jaar voor professionele ontwikkeling krijgen. In het voortgezet onderwijs krijgen docenten een vrij te besteden jaarlijks basisbudget voor professionalisering, bestaande uit 5 procent van hun normjaartaak en 600 euro.

De brief wekte verbazing bij de Algemene Onderwijsbond (AOb). Volgens voorzitter Walter Dresscher is het ‘pertinent onjuist’ dat leraren in het primair onderwijs op voltijdsbasis 500 euro per jaar krijgen voor professionalisering. ‘Bij de gesprekken die aan het principeakkoord over de cao voor het primair onderwijs ten grondslag liggen, is door onderhandelaars van de vakbonden waaronder de AOb herhaaldelijk voor zo’n recht gepleit, maar de werkgeversdelegatie hield staande dat zo’n bepaling onbetaalbaar is’, aldus Dresscher. Deze opmerking was voor de SP reden om er Kamervragen over te stellen. De antwoorden op die vragen zijn er nog niet.

Van goed naar beter

Het ministerie van OCW meldt verder naar aanleiding van de begroting voor 2015 dat het Nederlandse onderwijs goed is maar nog beter moet worden. ‘De leerlingen van vandaag gaan straks aan het werk in beroepen die we nu nog niet kennen. Veel leerlingen voelen zich onvoldoende uitgedaagd en presteren onder hun kunnen. Niet elke student zit op de juiste plek. En niet elke docent haalt het beste uit zichzelf.’

Het geld dat de afgelopen periode is vrijgemaakt dankzij het Nationaal Onderwijsakkoord en de bestuursafspraken en cao’s die daarmee samenhangen en de Lerarenagenda wordt volgens OCW ingezet om het onderwijs ’toekomstbestendig’ te maken. Het ministerie benadrukt dat het geld terecht moet komen waar het hoort: in de klas. ‘Want daar wordt het verschil gemaakt: in de overdracht tussen docent en leerling of student’, zo staat op de website van OCW.

Financieel expert Bé Keizer maakt voor VOS/ABB een grondige analyse van de onderwijsbegroting voor het jaar 2015. Zodra de analyse gereed is, zal die op deze website worden geplaatst.

Deel dit bericht: