VOS/ABB krijgt veel vragen van scholen over de komst van vluchtelingenkinderen uit Oekraïne. De Onderwijsjuristen wijzen erop dat scholen verplicht zijn om ook deze kinderen onderwijs te bieden. Ze kunnen worden ingeschreven en de school kan bekostiging voor hen krijgen.

Ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs, ongeacht zijn of haar verblijfsstatus. Dit is bepaald in onder andere internationale verdragen voor de rechten van het kind, de Nederlandse Grondwet en de Vreemdelingenwet.

Ook zonder burgerservicenummer (BSN) is inschrijving mogelijk. Als adres van de leerling kan eventueel het adres van de school of van een hulpinstantie worden opgegeven. Een leerling uit Oekraïne kan gewoon een leerling-administratienummer krijgen. De school kan ook bekostiging krijgen voor leerlingen uit Oekraïne.

Registratie

De school registreert zo zorgvuldig mogelijk onderstaande gegevens van de leerling:

 • leerlingnummer (het nummer uit het leerling-administratiesysteem van de school)
 • alle voornamen
 • achternaam (denk aan speciale tekens!)
 • voorvoegsels (indien van toepassing)
 • geboortedatum
 • geslacht
 • land en plaats van geboorte
 • straatnaam
 • huisnummer (met toevoegingen indien van toepassing)
 • woonplaats
 • telefoonnummer ouder/verzorger

Deze gegevens geeft de school door aan DUO/BRON. Binnen acht weken kent DUO/BRON een onderwijsnummer toe aan de – op dit moment nog – ‘illegale’ leerling. Het onderwijsnummer is vergelijkbaar met het persoonsgebonden nummer dat kinderen krijgen die wél een BSN hebben.

Het ministerie van OCW werkt voor de bekostiging van onderwijs aan Oekraïense kinderen aan een nieuwe regeling of een aanpassing van de bestaande regeling. Waarschijnlijk wordt hierover pas medio april meer bekend.

Verzekeringen

Verzekeringstechnisch moet vooral naar de aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering worden gekeken. VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon heeft bij verzekeraars navraag gedaan. Daaruit kwam naar voren dat ook vluchtelingenkinderen uit Oekraïne zijn verzekerd op de schoolpolis(sen).

Het is aan te bevelen om deze kinderen in de (eigen) schooladministratie te noteren voor geval er sprake is van schade. Het is voor nu niet nodig om de namen van de kinderen of aantallen Oekraïense leerlingen door te geven.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: