Samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs kunnen een belangrijke rol hebben bij het verbeteren van onderwijs aan leerplichtige nieuwkomers. Dat staat in het onderzoeksrapport Nieuwkomers in primair en voortgezet onderwijs.

SEO – economisch onderzoek en het Kohnstamm Instituut voerden een doelgroepenonderzoek uit naar onderwijs aan nieuwkomers in het primair en voortgezet onderwijs. Een van aspecten die hieruit naar voren komt, is dat regionale samenwerking belangrijk is en dat samenwerkingsverbanden bij uitstek een regionale functie hebben. De gedachte is dat zij daarom een belangrijke rol kunnen hebben bij het verbeteren van onderwijs aan nieuwkomers.

De moeilijkheid is echter dat samenwerkingsverbanden deze taak niet hebben en formeel geen geld mogen besteden aan ondersteuning op het gebied van taal. ‘Een veel genoemde wens is dat de wet daarop aangepast wordt’, zo staat in het rapport. Toch zijn er volgens de onderzoekers al voorbeelden van samenwerkingsverbanden die beleid ontwikkelen, voorzieningen opzetten voor nieuwkomers en zorgen voor scholing en kennisdeling.

Lees meer…

Deel dit bericht: