Als de aantallen coronabesmettingen in een regio te hoog blijven, gaan de scholen voor voortgezet onderwijs daar mogelijk dicht. Dat is dinsdagavond bekendgemaakt op de coronapersconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het Outbreak Management Team (OMT) had geadviseerd om onder andere de bovenbouw van het voortgezet onderwijs voor twee weken te sluiten, maar het kabinet heeft dat advies niet overgenomen.

Het hing al in de lucht dat er mogelijk iets zou gaan gebeuren met het voortgezet onderwijs; op de persconferentie werd duidelijk wat: als in één of meer regio’s het aantal coronabesmettingen te hoog blijft, kan worden besloten om de scholen voor voortgezet onderwijs daar tijdelijk te sluiten. In dat geval zouden de scholen in die regio of regio’s weer moeten overgaan tot online afstandsonderwijs.

Rutte maakte niet bekend of er exacte criteria zijn om te besluiten tot een regionale sluiting van het voortgezet onderwijs en hoelang de scholen dan dicht zouden moeten blijven. Ook kon hij niet aangeven welke regio of regio’s het zou kunnen betreffen, omdat het een mogelijke maatregel betreft voor een situatie  die eventueel nog komt. Wel zei hij dat op dit moment Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid (met name Dordrecht) en Twente regio’s zijn waar het aantal coronabesmettingen erg hoog blijft.

Outbreak Management Team

Het OMT had geadviseerd de scholen vanaf de bovenbouw van het voortgezet onderwijs voor twee weken te sluiten, maar het kabinet heeft dat advies niet overgenomen. Het OMT maakt zich zorgen over de oversdracht van het coronavirus door met name adolescenten en jongeren. ‘In deze groepen komen besmettingen voor die vooral gerelateerd lijken aan activiteiten direct rond de leerinstellingen. Om dit te stoppen zouden deze instellingen (…) moeten overgaan op online onderwijsvormen’, zo staat in dit advies van het OMT.

https://www.youtube.com/watch?v=G0GU68tZD6Y&feature=youtu.be