Alle vormen van religieus onderwijs moeten volgens gelijke criteria worden beschermd. Dat staat in het verkiezingsprogramma van BIJ1, overigens zonder dat de partij dit in verband brengt met artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs.

In het programma staat ook dat scholen ‘actieve verantwoordelijkheid’ moeten nemen voor ‘een veilige en inclusieve omgeving (…) voor al hun leerlingen’. Dat moet worden gerealiseerd door onder andere ‘fors meer aandacht’ te besteden aan de koloniale geschiedenis en af te rekenen met ‘eurocentrisme’.

Antiracisme moet in lerarenopleidingen een belangrijke plaats krijgen, met ‘nadruk op het ontleren van racistisch gedachtegoed en gedragingen’. Ook moet er speciaal aandacht worden besteed aan het ‘herkennen van en ingrijpen bij racisme op school’. BIJ1 wil in het onderwijs ‘mentale en geestelijke dekolonisatie’, onder andere door het ‘witte superioriteitsdenken’ af te breken. Daar moeten wat de partij betreft de lesmethoden voor worden aangepast. BIJ1 legt hier een verband met kansengelijkheid.

In het programma van BIJ1 staat verder dat scholen volledig toegankelijk moeten worden voor leerlingen met een beperking en dat er extra geld moet komen voor de ondersteuning van deze leerlingen. ‘We vormen het onderwijs zodanig om, dat zoveel mogelijk kinderen met een beperking deel kunnen nemen aan het reguliere onderwijs.’

De personeelstekorten in onder andere het onderwijs wil BIJ1 bestrijden met ‘flinke loonsverhogingen’.

Lees meer…

Deel dit bericht: