De PVV wil het bijzonder onderwijs en artikel 23 van de Grondwet behouden. De vrijheid van onderwijs mag echter niet gelden voor islamitisch onderwijs. Dat staat in het verkiezingsprogramma van de PVV.

De partij van Geert Wilders noemt de vrijheid van onderwijs ‘een groot goed’, maar er mag geen plaats zijn voor ‘onderwijs dat haaks staat op de belangrijkste uitgangspunten waarop onze samenleving is gebaseerd: vrijheid, gelijkwaardigheid van man en vrouw, heteroseksueel of LHBTI, gelovig of geloofsverlater’. Dit betekent volgens Wilders dat islamitisch onderwijs moet worden verboden.

In het verkiezingsprogramma staat ook dat scholen vrij moeten zijn van politieke indoctrinatie. ‘Wij willen politiek neutrale leraren voor de klas en politiek neutrale leerboeken in de klas. Zo moeilijk is het voor een leraar niet om ’s morgens zijn of haar politieke overtuiging samen met z’n jas aan de kapstok te hangen.’ Wat de PVV betreft is vorming in levensvisie en politiek niet aan de school, maar aan de ouders.

In het verkiezingsprogramma staat ook dat het onderwijs terug moet naar directe instructie. ‘Een leraar die vertelt, uitlegt en controleert in plaats van zoek-het-zelf-maar-uitonderwijs. Wij willen dat er weer structuur, veiligheid, rust en regelmaat in de klas heersen.’ In het verlengde hiervan pleit de PVV voor ‘kleinschalig onderwijs, waar leerlingen weer worden gekend en geen nummer zijn’.

Lees meer…

Deel dit bericht: