Op de website van het expertisecentrum Levensbeschouwing en Religie in het Voortgezet Onderwijs (LERVO) kunt u een verslag lezen van de bijeenkomst die het expertisecentrum op 22 mei in Amersfoort organiseerde.

De bijeenkomst ging over de urgentie van levensbeschouwelijk onderwijs voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. Sprekers waren hoogleraar Gerdien Bertram-Troost van de Vrije Universiteit, universitair docent Isolde de Groot van de Universiteit voor Humanistiek en beleidsadviseur Pieter Lossie van de VO-raad.

Lees meer…

Meer actuele informatie over LERVO staat in deze nieuwsbrief van het expertisecentrum.

VOS/ABB is een van de initiatiefnemers van het Expertisecentrum LERVO.

Deel dit bericht: