Het is niet nodig het vak levensbeschouwing en religie in het voortgezet onderwijs verplicht te stellen. Dat zegt een woordvoerder van het ministerie van OCW in Trouw. VOS/ABB onderzoekt binnen het Expertisecentrum Levensbeschouwing en Religie in het Voortgezet Onderwijs of het haalbaar en wenselijk is dit vak te verankeren in het curriculum van het voortgezet onderwijs.

In een artikel in Trouw benadrukt religiewetenschapper en docent levensbeschouwing Manon Meijer dat de school kinderen moet ‘klaarmaken voor de superdiverse samenleving’.  Meijer is verbonden aan het Expertisecentrum Levensbeschouwing en Religie in het Voortgezet Onderwijs (Lervo). Dit samenwerkingsverband van educatieve groepen ontwikkelt een leerplan voor het vakgebied levensbeschouwing en religie voor vmbo, havo en vwo.

Leidinggevende Markus Davidsen van het Expertisecentrum Lervo stelt dat het vakgebied in Nederland minder goed ontwikkeld is dan in andere landen. ‘Daar willen wij verandering in brengen’, aldus Davidsen.

Verplicht?

Wat OCW betreft wordt Lervo niet verplicht, zegt een woordvoerder van het ministerie. ‘We moeten er rekening mee houden dat de schooltijd beperkt is. Als er iets bij komt, betekent dat ook dat er iets af moet. Omdat een deel van de leerdoelen zoals Lervo die geformuleerd heeft, overeenkomt met de kerndoelen voor vakken als geschiedenis en maatschappijleer, is het niet nodig om het vak levensbeschouwing en religie verplicht te stellen voor alle scholen.’

VOS/ABB onderzoekt binnen het expertisecentrum of het haalbaar en wenselijk is om Lervo te verankeren in het curriculum van het voortgezet onderwijs. ‘Goede levensbeschouwelijke educatie voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs is nodig, omdat we een diverse samenleving hebben waarin het goed is als we kennis en begrip hebben van verschillende levensbeschouwingen en leerlingen hun eigen levensbeschouwelijke identiteit ontwikkelen’, benadrukt directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB. Het is nog de vraag of dat in de vorm van een apart vak moet of meer geïntegreerd in andere vakken als maatschappijleer.

Lees meer…

Deel dit bericht: