De uitgaven aan personeel niet in loondienst bedraagt in het primair en het voortgezet onderwijs bijna 4% van de totale personeelslasten. Dit meldt minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mede namens haar onderwijscollega Dennis Wiersma in een brief aan de Tweede Kamer.

De brief van Van Gennip volgt op vragen van GroenLinks in de Tweede Kamer over de inhuur van externe arbeid in publieke sectoren, waaronder het onderwijs. Van Gennip antwoordt dat de uitgaven aan personeel dat niet in loondienst is, zoals zzp’ers, uitzendkrachten en mensen die in een flexpool zitten, in het primair onderwijs 3,8% en in het voortgezet onderwijs 3,9% van de totale personeelslasten bedragen. De minister tekent daarbij aan dat zij geen cijfers heeft over arbeidscontracten in de huiswerkbegeleiding.

Lees meer…

In het zomernummer van het VOS/ABB-magazine Naar School (juli 2022) staat een artikel over zzp’ers in het onderwijs. Hierin komen Cristel van de Ven van de Vereniging Zelfstandigen Nederland en Roos Wouters van de Werkvereniging aan het woord. Volgens hen kunnen zzp’ers helpen om het onderwijs beter te maken en de werkdruk te verlagen.

Lees het artikel ‘Beter onderwijs door inzet van zzp’ers’

Deel dit bericht: