Onder meisjes in Nederland vond tussen 2017 en 2021 een ongekende verslechtering van de mentale gezondheid plaats. Dat meldt het Trimbos Instituut op basis van het onderzoeksrapport Health Behaviour in School-aged Children. Het rapport gaat over het welzijn en de gezondheid van Nederlandse kinderen van 11 tot en met 16 jaar.

Met de mentale gezondheid van jongens gaat het ook steeds minder goed, maar dat staat volgens het Trimbos Instituut niet in verhouding tot de psychische achteruitgang bij meisjes. Van de meisjes uit groep 8 van de basisschool heeft 33% emotionele problemen (in 2017 was dat 14%), onder de meisjes in het voortgezet onderwijs is dat 43% (was 28%).

Coronacrisis

De verslechtering van de mentale gezondheid onder (vooral) meisjes hangt waarschijnlijk voor een aanzienlijk deel samen met de coronacrisis. Volgens hoofdonderzoeker Gonneke Stevens betekent dat echter niet dat het probleem is opgelost zodra de coronacrisis tot het verleden behoort.

‘De onderwijsachterstanden ten gevolge van de coronacrisis zijn mogelijk een katalysator geweest van een al bestaande maatschappelijke ontwikkeling: het toegenomen belang dat jongeren, hun ouders en de maatschappij in het algemeen hechten aan presteren op school’, aldus Stevens.

Pesten

Ook het percentage jongeren dat aangeeft vaak online te pesten of gepest te worden is toegenomen. Voor meisjes op de basisschool is dat gestegen van 1% naar 6%. In dezelfde groep is het aandeel problematische socialemediagebruikers toegenomen van 2% naar 5%.

Lees meer…

Deel dit bericht: