De modernisering van grondwetsartikel 23 zoals voorgesteld door staatssecretaris Sander Dekker van OCW, zal ertoe leiden dat er ongeveer 100 bijzondere scholen verdwijnen. Dat stelt Tweede Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie in Trouw.

Dekker wil een andere invulling van het begrip ‘richting’. Dat begrip zou wat hem betreft niet meer alleen gekoppeld moeten zijn aan godsdienst of levensbeschouwing. Hij wil dat ook een pedagogische visie een solide basis kan bieden om een school te beginnen. Kamerlid Bruins van de ChristenUnie wijst erop dat het voorstel van Dekker ertoe zal leiden dat ongeveer 100 scholen hun deuren zouden moeten sluiten.

Hoogleraar onderwijsrecht Paul Zoontjens van de universiteit in Tilburg ziet deze mogelijke ontwikkeling ook. Kleine scholen die op dit moment door de wet beschermd worden omdat ze de laatste school zijn van een richting, zullen verdwijnen. ‘Dekker wil van de bescherming van het bijzonder onderwijs af’, zegt hij in Trouw. Wel tekent Zoontjens aan dat scholen tien jaar de tijd krijgen om zich aan te passen, samen te werken of te fuseren.

Zoontjens zegt ook dat kleine scholen die binnen een bepaal;de straal de laatste zijn van hun richting te lang hebben gedacht dat ze onaantastbaar waren. ‘Dat is niet zo. Een school met minder dan 100 leerlingen is snel vatbaar voor kwaliteitsverlies. Als van de drie docenten er één vertrekt, is dat een groot probleem. Die kwestie lost Dekker in één klap ook op’, aldus de Tilburgse hoogleraar in Trouw.

Van de scholen die het mogelijk niet redden is volgens Trouw het merendeel gereformeerd vrijgemaakt of reformatorisch. Ook worden 13 antroprosofische scholen, plus vier nevenvestigingen, een hindoeïstische en de joodse school in Amsterdam in hun voortbestaan bedreigd.