De brexit kan gevolgen hebben voor uw school of scholen. Bijvoorbeeld als u werkt met leveranciers uit het Verenigd Koninkrijk. Kennisnet legt uit hoe het zit.

Met de brexit per 1 februari maakt het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uit van de Europese Unie. Er geldt nu nog een overgangsperiode, waarin vrijwel niets verandert. Per 1 januari 2021 vervallen de Europese regels voor het VK.

Dit geldt ook voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als u werkt met leveranciers uit het VK, moet u mogelijk nieuwe afspraken maken over het uitwisselen van (persoons)gegevens.

Lees meer bij Kennisnet

Recht op onderwijs?

Kinderen met de Britse nationaliteit die in Nederland wonen, houden hier gewoon recht op onderwijs. In zowel het primair en voortgezet onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs speelt nationaliteit namelijk geen rol bij het recht op onderwijs.

Deel dit bericht: