De Onderwijsjuristen van VOS/ABB hebben een geactualiseerde AVG-checklist gepubliceerd. U kunt deze checklist gebruiken om de verwerking van persoonsgegevens volgens de regels te laten verlopen.

Schoolbesturen verwerken persoonsgegevens van leerlingen en personeel. Dat moet conform wet- en regelgeving gebeuren. De privacyregels staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De bijgewerkte checklist maakt duidelijk welke stappen u moet nemen om aan de geldende privacyregels te voldoen. Als uw organisatie lid is van VOS/ABB kunt u de checklist AVG downloaden.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: