De druk van ouders op hun kinderen is vaak ‘gigantisch’. ‘We leven in een meritocratie, een hoge opleiding is belangrijker dan ooit’, zegt PvdA-minister Jet Bussemaker van OCW in een artikel in Trouw over de volgens haar groeiende kloof tussen arm en rijk. Eerder was het tegengaan van segregatie in het onderwijs totaal geen issue voor haar en staatssecretaris Sander Dekker.

De groeiende markt van huiswerkinstituten en privéscholen als Luzac dreigen volgens de minister de verschillen tussen kinderen van hoog- en laagopgeleiden verder te vergroten. Zij stelt daarom een onderzoek in naar het effect van dit zogenoemde schaduwonderwijs op kinderen uit sterkere en zwakkere milieus.

Het onderzoek past volgens Trouw in het thema dat Bussemaker in haar laatste jaar als minister in dit kabinet aan de orde wil stellen: verheffing in het onderwijs. ‘Als we niet uitkijken wordt de emancipatiefunctie van het onderwijs bedreigd’, aldus de minister. Met behulp van meer onderzoek wil zij dat scholen en ouders zich bewuster worden van het probleem van sociale segregatie.

‘Als je niet uitkijkt, vindt het echte onderwijs in de schaduw plaats en zijn de gewone scholen er alleen nog maar voor de kansarmen’, aldus Bussemaker.

De uitspraken van Bussemaker zijn op zijn minst opmerkelijk te noemen, omdat in haar beleid en dat van VVD-staatssecretaris Sander Dekker het tegengaan van segregatie totaal geen issue was en nu ineens de ouders er min of meer de schuld van krijgen dat er sprake is van een groeiende kloof tussen arm en rijk.