De sociale partners hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over de cao voor het voortgezet onderwijs. Hierin is een structurele loonsverhoging van 4,75% opgenomen en zijn afspraken gemaakt over de besteding van de 300 miljoen euro die vanuit het Onderwijsakkoord beschikbaar is voor werkdrukverlichting.

In het onderhandelaarsakkoord staat ook dat er een eenmalige uitkering komt van 500 euro bij een volledige aanstelling. Het ondersteunend personeel ontvangt in oktober een jaarlijkse uitkering van 275 euro.

De helft van het beschikbare budget voor werkdrukverlichting (150 miljoen) kunnen schoolleiders, leraren en ondersteunend personeel besteden aan maatregelen die zij op de eigen school nodig achten. De andere helft gaat naar een individuele component, waarbij elke medewerker recht heeft op extra tijd voor taakverlichting. Volgens onderwijsminister Dennis Wiersma gaat het personeel met dit cao-akkoord ‘daadwerkelijk verschil merken’, zo meldt hij in een brief aan de Tweede Kamer.

De voorgestelde nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs heeft een looptijd van 1 januari 2022 tot 1 mei 2023.

Ga naar het onderhandelaarsakkoord

Deel dit bericht: