De inkt van de CAO PO 2014-2015 is nauwelijks droog of er wordt alweer onderhandeld over de volgende cao voor het primair onderwijs. De PO-Raad spreekt van ‘een zeer beperkte inzet’ en hoopt dat de nieuwe cao uiterlijk op 1 juli aanstaande rond kan zijn.

De sectororganisatie schrijft in een brief aan de onderwijsvakbonden dat er op een ‘verstandige wijze’ moet worden ingespeeld op wijzigingen in de sociale zekerheid. Op 1 juli 2015 treden belangrijke delen van de Wet werk en zekerheid (WWZ) in werking. Bepalingen over tijdelijke arbeidsovereenkomsten, ontslag en WW zullen veranderen.

De PO-Raad wil belangrijke delen van de CAO PO 2014-2015, zoals afspraken over professionalisering, werkdruk, 40-urige werkweek en duurzame inzetbaarheid ongewijzigd laten. ‘Schoolbesturen hebben tijd nodig om deze bepalingen goed te implementeren’, aldus de sectororganisatie.

De bonden schrijven in een gezamenlijke brief dat ze inzetten op een loonsverhoging van 3 procent. Wat betreft de WWZ merken ze op dat ze aansluiten op de afspraken vanuit het sociaal akkoord en de doelstellingen van de Participatiewet.

Het gaat wat de betreft de bonden onder andere over ‘reparatie van de duur en opbouw van de WW, arbitragecommissie die onafhankelijk is en kennis van het onderwijs heeft, cao-ontslagcommissie (bij bedrijfseconomische redenen) vanwege de specifieke aard van het onderwijs en de positie van het openbaar onderwijs’.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: